Buurtwarmte Wijdemeren

Drone-Foto-RWZI-Horstermeer.png
Coöperatief warmtebedrijf

Ambitie is om een bronnet te realiseren dat lokaal, duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar is. We werken toe naar een coöperatief warmtebedrijf waarin zeggenschap en eigenaarschap van bewoners geborgd zijn.

Sluit aan bij het bronnet voor jouw wijk

Een gezamenlijk bronnet met een eigen individuele warmtepomp. Energie-efficiënt, flexibel, duurzaam en toekomstbestendig. 

Voor verwarming én voor koeling! Een unieke warmteoplossing zonder storende geluiden of lelijke buitenunits aan de gevel of op het dak.   

Doe mee! En maak samen de aanleg van een bronnet in de wijk mogelijk. 

Energiecoöperatie is de projectleider

De Energiecoöperatie Wijdemeren vervult als bewonersorganisatie en mede op verzoek van de gemeente een initiërende en coördinerende rol in de uitvoering van de warmtetransitie. 
De energiecoöperatie brengt partijen bij elkaar, bouwt aan bewoners-groepen en leidt de projecten. 

Persbericht 11-04-2024
Waterschap, gemeente en energiecoöperatie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend en werken samen met bewoners aan een plan om voor een bronnet gebruik te maken van warmte uit afvalwater van de RWZI Horstermeer.

Lokale warmtebron Wijdemeren

De rioolwaterzuivering (RWZI) in de Horstermeer is een lokale duurzame en stabiele warmtebron met ’s zomers en ’s winters een temperatuur van 12-15ºC. De rioolwaterzuivering kan ingezet worden als bron voor verschillende dorpen. In Nederhorst en Berg starten we met de Blijkpolder.
Langs Nederhorst den Berg loopt een persleiding met gezuiverd afvalwater (effluent) van de RWZI Horstermeer naar de Vecht. Langs Kortenhoef Noord loopt een persleiding met ongezuiverd afvalwater (influent) naar de RWZI Horstermeer toe. 

Samenwerking Waterschap AGV

Het Waterschap AGV is eigenaar en beheerder van de warmtebron (RWZI). Energiecoöperatie Wijdemeren, gemeente Wijdemeren en Waterschap AGV hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor het voorbereiden van wijkuitvoeringsplannen waarbij het afvalwater van de RWZI als warmtebron wordt ingezet. 

Kerngroep buurtwarmte

In de kerngroep voor buurtwarmte Wijdemeren zijn naast de energiecoöperatie, de bewonersgroep, de gemeente Wijdemeren, het Waterschap AGV en Liander als netbeheerder, ook de woningcorporaties (GenO en Alliantie) vertegenwoordigd die ongeveer een kwart van de woningen bezitten. 

Vier aandachtsgebieden buurtwarmte

Warmte
Individuele warmtepompen aangesloten op een bronnet
Isolatie
Isolatiestaat woningen en de buurt
Elektriciteit
Lokaal energie opwekken, opslaan en delen. 
Door, voor en met bewoners
Kennis, betrokkenheid, zeggenschap en eigenaarschap van de buurt

Bronnet 12-15ºC 

Voor Blijkpolder Nederhorst den Berg, een wijk met ongeveer 530 (voornamelijk) woningen vanaf 1985,  is het meest duurzame en gunstige alternatief een collectief bronnet met een brontemperatuur van 12-15 graden naar de woningen via individuele warmtepompen in de woningen. Bewoners bepalen zelf welke individuele warmtepomp (lage temperatuur of midden temperatuur) zij laten aansluiten. Bewoners kunnen ook meedoen met de collectieve inkoopactie voor individuele warmtepompen

Voordeel van het aansluiten van individuele warmtepompen op een bronnet is dat er voor de individuele warmtepompen geen buitenunits nodig zijn. Dus geen storende geluiden of lelijke buitenunits aan de gevel of op het dak.

Voor Kortenhoef Noord, een wijk met ongeveer 1330 (voornamelijk) woningen vanaf 1950/1960, bereiden we ook een bronnet voor. Maar hier vraagt de isolatie-staat van de woningen met bouwjaren vanaf 1950 nog veel aandacht. Lees onder aan deze pagina verder over de aanleg van een bronnet van 12-15ºC  

Haalbaarheid en wijkuitvoeringsplan

Op basis van een positief haalbaarheidsonderzoek voor Blijkpolder Nederhorst den Berg en Kortenhoef Noord is nu formeel gestart met de voorbereiding van een wijkuitvoeringsplan (WUP) dat voor Blijkpolder eind 2024 klaar moet zijn en voor Kortenhoef Noord medio 2025. In het kader van de Transitievisie Warmte van de gemeente wordt voor elke wijk een wijkuitvoeringsplan voorbereid. Als er  genoeg commitment is van bewoners vragen we de gemeente om het wijkuit-voeringsplan vast te stellen en kan de aanleg van het bronnet starten. 

De eerdere stappen van Ankeveen

Ankeveen is vanaf 2018 pilot geweest voor het onderzoeken van een 60ºC warmtenet. Helaas was het in die tijd zonder vaste subsidie voor warmtenetten niet mogelijk om het warmtenet te realiseren. Zeker niet in zo’n klein en landelijk gebied als Ankeveen-kern. We zijn nu gestart met een isolatietraject voor heel Ankeveen en  bouwen aan bewonersgroepen waarmee  we de alternatieven voor gas en de bronnen daarvoor verkennen.  

De stappen voor Loosdrecht 

Ondanks het vele water zijn de Loosdrechtse Plassen niet te gebruiken als warmtebron voor Nieuw-Loosdrecht. De afstanden van het water naar het dorp zijn te groot en de leidingen zouden gaan lopen door het natuurgebied (Ster van Loosdrecht). Voor zowel Nieuw- als Oud-Loosdrecht starten we net als in Ankeveen met een isolatietraject en bouwen in de verschillende wijken en straten aan bewonersgroepen waarmee we de alternatieven voor gas en de bronnen daarvoor verkennen.

Bewonersgroepen denken mee

De energiecoöperatie werkt door, voor en met bewoners aan de energietransitie. Ambitie is om in elke wijk een bewonersgroep te vormen die actief meedenkt en meewerkt aan het voorbereiden van het bronnet en het wijkuitvoeringsplan. We hopen dat uit elke straat minimaal een bewoner wil deelnemen. Via straatgesprekken en bewonersavonden blijven we bewoners informeren en erbij betrekken. 

Afwegingscriteria bewoners

We hebben een aantal afwegingscriteria verzameld die bewoners belangrijk vinden bij de keuze voor een bronnet:

 • warmte en/of koeling
 • aanpassingen in de woning
 • ruimte in de woning 
 • van gaskoken naar inductie  
 • ruimte in de wijk, esthetiek, geluid
 • duurzaamheid, CO2-reductie 
 • benutten lokale bronnen
 • blijven verminderen energievraag 
 • betaalbaarheid en leveringszekerheid
 • zeggenschap en eigenaarschap
 • ontzorgen

Projectteam buurtwarmte

Bewonersgroep Blijkpolder
Nanno Bouma
nanno@ecwijdemeren.nl
Lees: bewonersgroep Blijkpolder BlijkvanWarmte

Bewonersgroep Kortenhoef
Eric jan Schipper
ericjan@ecwijdemeren.nl
Lees: bewonersgroep Kortenhoef

Projectleider 
Anne-Marie Poorthuis
annemarie@ecwijdemeren.nl

Communicatie
Jeroen Mascini
jeroenmascini@ecwijdemeren.nl

Kerngroep (partners)

Energiecoöperatie Wijdemeren
Gemeente Wijdemeren
Waterschap AGV
Liander
Woningcorporatie G&O
Woningcorporatie Alliantie
Bewonersgroep Blijkpolder
Bewonersgroep Kortenhoef Noord

Energieopwekking

Tim Postel
tim@ecwijdemeren.nl

Coördinatie duurzaamheid

Telefoon 035-2343999

Ned. den Berg Josine van Kampen
josine@ecwijdemeren.nl
Kortenhoef Marjolijn Bezemer
marjolijn@ecwijdemeren.nl
Loosdrecht Nicole van Zelst
nicole@ecwijdemeren.nl

Bronnet

Warmtebron 

 • De warmtebron is afvalwater van de rioolwaterzuivering (RWZI) Horstermeer. Dit noemen we TEA (thermische energie uit afvalwater).  
 • Voor de Blijkpolder  halen we warmte uit gezuiverd afvalwater (effluent) via een persleiding die loopt van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) naar de Vecht. 
 • Voor Kortenhoef Noord halen we warmte uit ongezuiverd afvalwater (influent) via een persleiding die loopt langs Kortenhoef naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).
 • We onderzoeken het gebruik van warmte- en koude opslag (WKO) tussen de bron en de aansluiting in de woning (balans)

Productie-installatie (opslag en opwerking)

 • De warmtebron TEA heeft een basistemperatuur van 12-15ºC, die we gebruiken voor het bronnet. 
 • Bij een bronnet wordt de temperatuur niet verhoogd bij de bron maar in de woning met een individuele warmtepomp. Deze individuele warmtepompen hebben geen buitenunit nodig. Bewoners kunnen zelf kiezen voor een lage temperatuur of een midden temperatuur in de woning en het afgiftesysteem in de woning daarop inrichten. 

Bronnet (transport en distributie)

 • Transportleiding vanaf de uitkoppeling van de bron of vanaf de WKO naar de wijk
 • Distributienet naar de woningen.
 • Aansluiting in de woning op een individuele warmtepomp. 

Concessie voor warmte en warmtebedrijf

De gemeente geeft de concessie af. Concessie is het recht om een bronnet te exploiteren. Voor de exploitatie gaan we uit van een coöperatief warmtebedrijf met zeggenschap en eigenaarschap van bewoners: lokaal, duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar. 

Bronlevering 

 • Bij bronnet waarschijnlijk alleen vastrecht en geen levering van warmte, dat gaat via de individuele warmtepomp in de woning. 
 • Leveringscontract voor de bron.
 • Leveringsverplichting via het warmtebedrijf.
 • Monitoring kwaliteit en betrouwbaarheid.
 • Uitvoeren warmtewet.

Nieuwe Warmtewet

De wijk vormt zich tot een energie-/warmtegemeenschap (elektriciteit en warmte).  De ruimte voor deze gemeenschappen wordt verduidelijkt in de nieuwe warmtewet en energiewet. Concreet betekent dit dat energiecoöperaties die een bronnet willen ontwikkelen ook als warmtebedrijf kunnen worden gezien. Energie-/warmtegemeenschappen met minder dan 1.500 aansluitingen vallen dan onder de regels voor kleine collectieve warmtesystemen.

Wijkuitvoeringsplan

We ronden het voorbereiden van het wijkuitvoeringsplan af met het commitment van bewoners. Om een bronnet rendabel te maken moet minimaal 70-80% van de bewoners meedoen.