Buurtverkenningen 2022

Waterschap AGV heeft in 2022 voor de vier verkenningsbuurten een quickscan gemaakt van de beschikbare lokale warmtebronnen.
Merosch heeft in 2022 voor de vier verkenningsbuurten haalbaarheidsstudies uitgevoerd.